martes, 29 de septiembre de 2009

Revista Papers: Aglomeracions Metropolitanes Europees


Revista Papers Número 50. Número monogràfic realitzat per Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal i Ernest Ruiz i Almar.

Els articles estan escrits en CATALÀ. L'edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ i a l'ANGLÈS.


Núm.50 (març 2009) Aglomeracions Metropolitanes Europees

ISSN: 1888-3621
ISBN: 978-84-88068-98-9
246 pàgines

# L'Europa urbana i els governs metropolitans

* >> Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal i Ernest Ruiz i Almar: Servei d'Informació i Estudis Territorials de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona


# La perspectiva urbana

* >> Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal i Ernest Ruiz i Almar: Servei d'Informació i Estudis Territorials de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona


# Metodologia

* >> Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal i Ernest Ruiz i Almar: Servei d'Informació i Estudis Territorials de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona


# Dades de les grans metròpolis europees

* >> Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal i Ernest Ruiz i Almar: Servei d'Informació i Estudis Territorials de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona


# Relació de les ciutats europees

* >> Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal i Ernest Ruiz i Almar: Servei d'Informació i Estudis Territorials de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

No hay comentarios:

Publicar un comentario